Liễu Phàm Tứ Huấn

Liễu Phàm Tứ Huấn - Viên Liễu Phàm

Chương một: Thay đổi số mạng

1.1 Khổng tiên sinh bói số mạng - Thay đổi số mạng

1.2 Thuyết đổi mạng của thiền sư Vân-Cốc

1.3 Phải có sự chuyển biến mạnh mẽ - Thay đổi số mạng

1.4 Phải tìm cầu mọi việc trong tâm, không gì mà không được

1.5 Sâu tìm nguyên nhân vô phước - Thay đổi số mạng

1.6 Phước ai nấy hưởng - Thay đổi số mạng

1.7 Định mạng do trời, sửa mạng do ta

1.8 Quyết tâm sửa đổi - Thay đổi số mạng

1.9 Trì chú vô niệm - Thay đổi số mạng

1.10 Vô niệm nhìn không hai - Thay đổi số mạng

1.11 Tu thân là cảnh giác niệm trong lòng - Thay đổi số mạng

1.12 Phương pháp trì chú - Thay đổi số mạng

1.13 Tu hành suốt ngày đề cao cảnh giác - Thay đổi số mạng

1.14 Số mạng bắt đầu thay đổi - Thay đổi số mạng

1.15 Tự kiểm ưu khuyết điểm - Thay đổi số mạng

1.16 Nghiêm chỉnh thi hành sổ thiện ác - Thay đổi số mạng

1.17 Lời dạy con - Thay đổi số mạng

1.18 Đo lường tiến bộ - Thay đổi số mạng

Chương hai: Phương pháp sửa đổi

Cử chỉ lời nói, hiển bày thành bại

Yếu tố sửa đổi: Biết xấu hổ, Biết lo sợ, Có tâm cương quyết

Hình thức sửa đổi

Kết quả sửa đổi

Chương ba: Phương pháp làm thiện

3.1 Những câu chuyện làm thiện dư phước cho con cháu

Cứu người chết đuối

Xin tòa bớt nóng

Nhịn ăn cứu tù

Tránh giết dân lành

Bố thí chân thành

Cứu người rét cứng

Ngầm giúp đỡ

Giúp nghèo xây công

Âm thầm làm thiện không ai biết

Chân thành cúng dường xây mái chùa

Giúp tù nhân không cần đền đáp

3.2 Tiêu chuẩn làm thiện

3.3 Lợi người, dù chửi đánh đều là thiện. Lợi mình, dù kính chiều vẫn là ác

3.4 Giúp, thương, tôn kính đời là thiện. Nịnh, ghét, bỡn cợt đời là ác

3.5 Dương thiện hưởng tiếng, âm đức hưởng phước

3.6 Việc thiện phải nghĩ đến hậu quả lâu dài

3.7 Gặp ác không can thiệp là làm ác

3.8 Làm ác với động cơ thiện là làm thiện

3.9 Thiện ác tích trữ như đồ vật, nhanh chậm nhiều ít tuỳ theo mình

3.10 Chân thành cúng dường hai xu hơn công đức ngàn lượng vàng

3.11 Làm thiện vì mình, công đức chỉ phân nửa. Không vì mình, được trọn vẹn

3.12 Lòng khởi động niệm, dù thân chưa làm, thiện ác đã tạo

3.13 Khó mà làm được mới là quý

3.14 Mười việc thiện

Chương bốn: Đức hạnh khiêm tốn

Thật thà chất phác, cung kính vâng chiều, thận trọng dè dặt, bị nhục không cãi

Khiêm hạ nghiêm nghị, thản nhiên nhận lỗi

Phước sắp đến, trí tuệ mở: lông bông sẽ chững chạc, láo xược sẽ nghiêm túc

Tạo công đức không cần tốn tiền, giữ niệm thiện trong lòng là đủ

Khiêm tốn đi đến đâu đều được hoan hỷ chỉ dạy, ích lợi vô cùng

Chí nguyện như gốc rễ, có rễ mới có tráiA+   A-
Liễu Phàm Tứ Huấn